Naśladować Jezusa w znoszeniu krzywd – Stanisław Biel SJ

Program chrześcijan trzeciego tysiąclecia jest “skupiony w istocie rzeczy wokół samego Chrystusa, którego mamy poznawać, kochać i naśladować, aby żyć w Nim życiem trynitarnym i z Nim przemieniać historię, aż osiągnie swą pełnię w niebiańskim Jeruzalem”1....

Po prostu jeździj – rzecz o skrupułach – Dariusz Michalski SJ

Częstą trudnością osób poszukujących wsparcia duchowego jest problem skrupułów. Pierwszym odczuciem, którego doświadczam w spotkaniu z takimi osobami jest współczucie. Najczęściej są to bowiem osoby, które same sobie zadają ból i cierpienie. Czym jest zjawisko...

Metody prowadzenia życia duchowego – Józef Augustyn SJ

Pius XI w encyklice Mens nostra pisze: “Dowiedzione jest, że pośród wszystkich metod w odprawianiu ćwiczeń duchownych, chwalebnie opierających się na zasadach zdrowej ascezy katolickiej, jedna przed innymi zawsze pierwsze zajmowała miejsce. Udarowana całkowitym...