Rozproszenia – Stanisław Łucarz SJ

“Gdyby dusze chciały się skupić, Bóg by zaraz do nich przemówił, bo rozproszenie zagłusza mowę Pańską” (Św. Faustyna Kowalska, Dzienniczek, 452). Każdy, kto się modli, a szczególnie ten, kto oddaje się dłuższej modlitwie, wie bardzo dobrze, czym są rozproszenia....

Milczenie w ćwiczeniach duchownych – Stanisław Musiał SJ

1. Słowo rodzi się z milczenia i dopełnia się w milczeniu. Jak perła w złoto, tak ono jest oprawione w milczenie. Mowa jest to rytm słów i „milczeń”. Owe „milczenia” nie są nicością i pustką. Pozostają w nierozerwalnej jedności ze słowem. Wszelkie wypowiadane słowo...

Modlitwa, która uczy służyć – Jacek Poznański SJ

Trudności z zachowaniem równowagi pomiędzy modlitwą a działaniem są najbardziej widoczne w okresach kryzysu Kościoła lub wspólnot funkcjonujących w jego ramach. Wydaje się bowiem wówczas, że Kościół lub wspólnota za mało robią. Pojawiają się więc głosy, że trzeba...

Jan Paweł II do kobiet: dziękuję Ci…

Do was, kobiety całego świata, kieruję moje serdeczne pozdrowienie! (…) Dziękujemy ci, kobieto-matko, która w swym łonie nosisz istotę ludzką w radości i trudzie jedynego doświadczenia, które sprawia, że stajesz się Bożym uśmiechem dla przychodzącego na świat...

Vita Christi i Ćwiczenia duchowne – Jan Ożóg SJ

Porównanie[1] tekstu Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli z Vita ChristiLudolfa z Saksonii wyraźnie wskazuje, że Ojciec Ignacy długo i bardzo głęboko studiował przede wszystkim Wprowadzenie do Vita Christi. Pewnie nawet nie zdawał sobie sprawy – przynajmniej na...