Ekipa Domu Rekolekcyjnego

O. Seweryn Wąsik SJ

Pochodzi z zachodniej Małopolski. Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił ponad ćwierć wieku temu. Z rekolekcjami ignacjańskimi jest związany od 1997 r., kiedy w Centrum Duchowości św. Ignacego w Częstochowie rozpoczął praktykę kierownictwa duchowego. Pracował w domach rekolekcyjnych jezuitów prowadząc kursy Ćwiczeń duchownych oraz sesje formacyjne. Od 18 sierpnia 2020 r. został mianowany dyrektorem Domu Rekolekcyjnego.

O. Andrzej Hajduk SJ

O. Andrzej Hajduk SJ urodzony w 1956 roku w Nowym Sączu. W 1976 roku wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Święcenia kapłańskie otrzymał 31 sierpnia 1983 roku w Nowym Sączu.
Przez wiele lat był nauczycielem akademickim na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Akademii Ignatianum w Krakowie.
W latach 2008 – 2016 był proboszczem parafii Chrystusa Króla w Krakowie – Przegorzałach. Współautor podręczników do nauczania religii oraz podręczników metodycznych dla nauczycieli.
Od 2016 roku należy do ekipy domu rekolekcyjnego w Czechowicach-Dziedzicach.

O. Paweł Adamarek SJ

O. Paweł Adamarek SJ urodzony w Pantalowicach (woj. podkarpackie) w 1975 r. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w sierpniu 2000 roku. Swoją formację zakonną odbywał w Starej Wsi, Krakowie, Palermo i Rzymie, gdzie studiował duchowość ignacjańską. Po studiach pracował cztery lata jako duszpasterz akademicki w Opolu i Nowym Sączu, później jako socjusz magistra nowicjatu w Starej Wsi. Szczególnie interesuje się teologią biblijną. Od sierpnia 2016 r. podjął pracę w Domu Rekolekcyjnym w Czechowicach – Dziedzicach.

O. Tomasz Łyszczarz SJ

O. Tomasz Łyszczarz SJ urodził się 27 stycznia 1973 r. w Zawierciu. Pochodzi z parafii Włodowice w archidiecezji częstochowskiej. Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił w 1995 r. w Starej Wsi. Studiował filozofię w Krakowie, teologię w Warszawie i teologię duchowości w Rzymie. W latach 2000-2002 odbył 2 letni staż w Domu Rekolekcyjnym w Zakopanem. Święcenia kapłańskie przyjął 29.06.2006 r. w Krakowie. Od 2007 r.  pracował w parafiach: w Nowym Sączu, Wrocławiu i Bytomiu jako duszpasterz i katecheta. W sierpnia 2016 r. rozpoczął pracę w Domu Rekolekcyjnym w Czechowicach-Dziedzicach.

S. Bożena Kocik SDS – Sekretariat

 

Współpracownicy naszego Domu Rekolekcyjnego:

 • ks. bp Roman Pindel
 • o.Bartłomiej Hućko SJ
 • o. Paweł Berwecki SJ
 • p. Teresa Buczak
 • p. Katarzyna Cholewa
 • o. Dariusz Dańkowski SJ
 • s. Aleksandra Huf SSpS
 • o. Aleksander Jacyniak SJ
 • ks. Jacek Kołak
 • o. Stanisław Łucarz SJ
 • o. Stanisław Morgalla SJ
 • p. Agnieszka Odrowąż-Pieniążek
 • o. Jarosław Paszyński SJ
 • o. Jacek Poznański SJ
 • ks. Stanisław Puchała i Państwo Maliccy (Rekolekcje Małżeńskie)
 • p. Dorota Przygrodzka
 • p. Joanna Radomska
 • o. Andrzej Sarnacki SJ
 • o. Marek Wójtowicz SJ
 • młodzi jezuici na etapach formacji zakonnej