,

WOLNE MIEJSCA NA REKOLEKCJE

 

Fundament – 26 – 31 października 2021

Lista rezerwowa

 

Fundament PLUS – 26 – 31 października 2021

”Ku wolności wyswobodził nas Chrystus”” (Ga 5,1) – o. Paweł Adamarek SJ

Lista rezerwowa

 

  • Rekolekcje 8-dniowe –  6 – 14 listopada 2021

    Tydzień I, Tydzień II, Tydzień III, Tydzień IV    

Synteza ĆD:  Odnaleźć radość życia – modlitwa Psalmami – o. Paweł Adamarek SJ

Lista rezerwowa

Fundament – 23 – 28 listopada 2021 

 

Rekolekcje 8-dniowe – 4 – 12 grudnia 2021

Tydzień I, Tydzień II, Tydzień III, Tydzień IV 

Synteza ĆD: Szczyt bycia uczniem Jezusa – Kazanie na Górze –  o. Seweryn Wąsik SJ

 Sesja: 17 – 19 grudnia 2021

 Rozeznawanie woli Bożej – o. Edward Czaja SJ

Fundament – 27 grudnia 2021 – 1 stycznia 2022

Fundament PLUS – 27 grudnia 2021 – 1 stycznia 2022

”Stwórz, o Boże we mnie serce czyste” (Ps 51) – o. Seweryn Wąsik SJ

 

Najbliższe sesje, rekolekcje, spotkania