Zasady porządkowe i sanitarne w domu rekolekcyjnym św. Józefa w Czechowicach-Dziedzicach

Na rekolekcje i sesje będzie przyjęta osoba, która:

 • Jest zdrowa i nie ma żadnych symptomów choroby (podwyższona temperatura ciała,  osłabienie, katar, kaszel);
 • Nie jest objęta kwarantanną;
 • Zgadza się na mierzenie temperatury;
 • Jest zaopatrzona w odpowiednią ilość maseczek ochronnych (będzie możliwość ręcznego przeprania oraz dostępne żelazko);
 • W razie pojawienia się przed rekolekcjami symptomów chorobowych lub innych przeszkód losowych prosimy o niezwłoczne poinformowanie, aby ze zwolnionego miejsca mogła skorzystać inna osoba oczekująca na przyjęcie (liczba miejsc jest ograniczona).

Podczas  korzystania z miejsc wspólnych na terenie Domu Rekolekcyjnego (dotyczy także parku) wszyscy zobowiązani są do:

 • Zakrywania nosa i ust przy pomocy maseczek ochronnych lub części garderoby (także zakrywania łokciem ust w przypadku odkaszliwania);
 • Zachowania w miarę możliwości odstępu ok. 1,5 metra od siebie;
 • Częstej dezynfekcji rąk w miejscach do tego wyznaczonych;
 • Zgłaszania  prowadzącym  rekolekcje lub sesje symptomów pogorszenia się stanu zdrowia (pogorszenie stanu zdrowia będzie skutkować niemożliwością kontynuowania rekolekcji lub sesji);

Zasady, jakimi kieruje się Dom Rekolekcyjny:

 • Pokoje będą przygotowane na przyjęcie uczestników zgodnie z obowiązującymi zasadami sanitarnymi;
 • W miejscach dostępnych dla rekolektantów znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk;
 • Miejsca wspólnego przebywania i użytkowania będą regularnie dezynfekowane a pomieszczenia wietrzone;
 • Posiłki będą podawane według wytycznych prewencyjnych.

Pragniemy jednocześnie zaznaczyć, że będziemy natychmiast reagować na zmieniającą się sytuację epidemiologiczną w Polsce i modyfikować obecnie wprowadzone zasady.