Fundament Ćwiczeń Duchowych

Opis rekolekcji

Proponujemy rozpoczęcie drogi Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli od Rekolekcji 5-dniowych (Fundament) odprawianych, podobnie jak dalsze etapy, z pełnym milczeniem oraz z codziennym kierownictwem duchowym. W rozważaniach wspólnych, jak też w codziennej osobistej modlitwie, będą podjęte m. in. następujące tematy: Doświadczenie Boga jako Ojca dającego życie, życie ludzkie jako wielki dar, cel ludzkiego życia, odpowiedzialność za życie, zranienia życiowe i ich uzdrowienie, Jezus Chrystus drogą do Ojca. Św. Ignacy Loyola (Fundament Ćwiczeń):

“Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony. Z tego wynika, że człowiek ma korzystać z nich w całej tej mierze, w jakiej mu one pomagają do jego celu, a znów w całej tej mierze winien się od nich uwalniać, w jakiej mu są przeszkodą do tegoż celu. I dlatego trzeba nam stać się ludźmi obojętnymi (nie robiącymi różnicy) w stosunku do wszystkich rzeczy stworzonych, w tym wszystkim, co podlega wolności naszej woli, a nie jest jej zakazane (lub nakazane), tak byśmy z naszej strony nie pragnęli więcej zdrowia niż choroby, bogactwa (więcej) niż ubóstwa, zaszczytów (więcej) niż wzgardy, życia długiego (więcej) niż krótkiego, i podobnie we wszystkich innych rzeczach. Natomiast trzeba pragnąć i wybierać jedynie to, co nam więcej pomaga do celu, dla którego jesteśmy stworzeni” (CD 23).

FUNDAMENT PLUS Rekolekcje te są dodatkowym etapem rekolekcji ignacjańskich, skierowane do osób, które odprawiały już Fundament Ćwiczeń Duchowych i pragną dalej doskonalić się w przedłużonej modlitwie medytacyjnej oraz jeszcze raz wrócić do przeżywanych treści.

Program dnia podczas Rekolekcji zawiera m. in.: Dwa wprowadzenia do modlitwy, trzy medytacje, Eucharystię, adorację Najświętszego Sakramentu, rozmowę z kierownikiem duchowym. W okresie osobistego przygotowania do Rekolekcji zachęca się do codziennej, przedłużonej modlitwy. W sposób szczególny należy prosić o hojność i otwartość wobec działającego Boga oraz o światło i mądrość Ducha Świętego dla siebie i prowadzących Rekolekcje. Osoby zgłaszające się na Rekolekcje 5-dniowe prosimy o przedstawienie się krótko, podając motywacje uczestniczenia w Ćwiczeniach duchowych oraz:

  • wiek, zawód, sytuacja rodzinna
  • ważniejsze wydarzenia w życiu
  • obecna sytuacja wiary
  • doświadczenie w modlitwie
  • zaangażowanie społeczne, apostolskie, charytatywne
  • problemy, obawy, lęki
  • czy gotów jestem w czasie Rekolekcji zachować milczenie oraz rozmawiać o swoich przeżyciach z osobą towarzyszącą?

Fundament Ćwiczeń duchowych jest przeznaczony dla osób od 20 roku życia. Osoby młodsze zapraszamy na rekolekcje Szkoły Kontaktu z Bogiem: http://www.szkolakontaktu.pl/

Terminy Rekolekcji 5-dniowych

 

   
5-dniowe Rekolekcje Ignacjańskie – Fundament PLUS
   

Przyjmujemy zapisy na te terminy, które można wybrać z listy formularza zgłoszeniowego.

 

Zgłoś się

Formularz zgłoszeniowy on line - Fundament

Formularz zgłoszeniowy on line - Fundament Plus

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Po wypełnieniu należy wysłać na adres e-mail domu lub pocztą tradycyjną.

Podstawowe informacje

 

Rekolekcje rozpoczynają się o godz 15:00, a kończą ostatniego dnia o godz. 12:00. Prosimy nie planować wyjazdów w trakcie lub przed zakończeniem Ćwiczeń Duchowych. Wyżywienie zapewniamy na miejscu. Nie jesteśmy w stanie spełnić oczekiwań dietetycznych. Pierwszym posiłkiem będzie kolacja o godz. 18.00 w dniu rozpoczęcia.
Należy zabrać ze sobą Pismo św., notatnik, budzik, a w okresie zimowym, obuwie do chodzenia w budynku.

Opłata za pobyt w Domu Rekolekcyjnym ważna od 1 stycznia 2022 r.

Pokoje 1 osobowe – 560 zł

Pokoje 2 osobowe – 440 zł

*Dom rekolekcyjny jest instytucją służebną, a nie biznesową i nie jest nastawiony na zysk.

**Osoby mogące wesprzeć Dzieło rekolekcji ignacjańskich, prosimy o wniesienie ofiary o 100 zł większej. Stworzy to fundusz solidarności dla potrzebujących wsparcia rekolektantów.

*** Osoby, które nie dysponują wystarczającymi środkami, prosimy o kontakt o. Dyrektorem DR, abyśmy mogli znaleźć najlepsze rozwiązanie. Nie chcemy, by brak funduszy utrudniał komukolwiek spotkanie z Bogiem.

**** Osobom w szczególnej sytuacji życiowej, lub ekonomicznej proponujemy dogodne raty.

 

 

Możliwość wpłat na miejscu z użyciem kart płatniczych.