Skrupuły – moralna buchalteria

Skrupuły – moralna buchalteria Piotr Aszyk SJ Duchowa sfera człowieka jest rzeczywistością niezwykle bogatą i dynamiczną. Zjawiska obserwowane w obszarze życia wewnętrznego, choć niedostępne bezpośrednio w empirycznym oglądzie, są dostrzegalne w wyniku...

Nawrócenie czy uzdrowienie?

Jacek Poznański SJ Nawrócenie czy uzdrowienie? Nawrócenie nie daje widocznych korzyści, na przykład uzdrowienia. Może się odbyć w cichości serca i bez mocnych doświadczeń duchowych, tak że człowiek tego nie zauważy. Jest jednak zasadniczym duchowym doświadczeniem....

Ukazała się Miłość do ludzi

Dariusz Piórkowski SJ “Gdy ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwych, jakie zdziałaliśmy, lecz z miłosierdzia swego” (Tt 3, 4). Rzadko postrzegamy betlejemską grotę jako miejsce objawienia...

Dziennik duchowny. Osobiste zapiski św. Ignacego Loyoli

Jan Ożóg SJ   27 września 1540 roku, po wielomiesięcznych staraniach św. Ignacego Loyoli i jego przyjaciół, papież Paweł III bullą Regimini militantis Ecclesiae zatwierdził “główne rysy i zasady”1 Towarzystwa Jezusowego. Na założyciela nowego zakonu...

Rekolekcyjny dziennik duszy

Władysław Gurgacz SJ Rekolekcyjny dziennik duszy W stulecie urodzin i sześćdziesiątą piątą rocznicę śmierci  Chyrów 3 października 1939 roku Jezu[1], dodaj sił, bym nie upadł pod brzemieniem krzyża. A raczej – nie, zuchwale proszę, dopomóż mi szybko powstać z upadku...

450-lecie przybycia jezuitów do Polski

Ludwik Grzebień SJ  450-lecie przybycia jezuitów do Polski  Rok 1564 był dla Kościoła katolickiego w Polsce wyjątkowy. 7 sierpnia 1564 roku król Zygmunt August, z rąk nuncjusza Jana Franciszka Commendone, przyjął w Parczewie księgę ustaw Soboru Trydenckiego. Tego...