Działanie duchów

Wprowadzenie W jezuickim Domu Rekolekcyjnym w Czechowicach-Dziedzicach znajduje się obraz, który nawiązując do średniowiecznej tradycji malarstwa plastycznie ukazuje temat rozeznawania duchowego. Obraz przedstawia grę w szachy. Z lewej strony stołu siedzi mężczyzna...

Istotne elementy i dynamika rozeznawania duchowego

Współcześnie, gdy już wiele napisano na temat tego, czym jest rozeznawanie duchowe, konieczne jest udzielenie odpowiedzi na inne ważne pytanie: jak przeprowadzać rozeznawanie duchowe? W tym celu podejmiemy szczegółową analizę rozeznawania duchowego pod względem jego...

Ból i przyjemność w procesie rozeznawania duchów

Wprowadzenie Reguły o rozeznawaniu duchów stanowią istotny aspekt metody Ćwiczeń Duchownych św. Ignacego. Wyjaśnienie tych reguł winno dokonywać się w powiązaniu z czasem, którego dotyczą, czyli w trakcie odprawiania bądź omawiania poszczególnych tygodni Ćwiczeń....

Rozeznawanie ważnych decyzji życiowych

1. Zweryfikować ludzki wymiar Jeżeli chcemy podejmować rozsądne i dobre decyzje w ważnych ludzkich sprawach, trzeba nam najpierw przyglądać się i oceniać naszą dojrzałość uczuciową. Musimy bowiem pytać się czy posiadamy odpowiedni stopień dojrzałości, aby w sposób...

Rozeznawanie duchów u Orygenesa

1. Rozeznawanie czy też rozróżnianie duchów, choć być może najbardziej znane aktualnie w formie wypracowanej przez św. Ignacego Loyolę wĆwiczeniach duchownych, jest obecne w literaturze chrześcijańskiej wszystkich epok. Bardzo dużo uwagi działaniom duchów na człowieka...