św. Andrzej Bobola SJ

Sesje weekendowe

Podczas sesji i skupień rozważamy różne aspekty życia chrześcijańskiego. Poruszane tematy pozwalają przenieść doświadczenie wiary na grunt codziennego życia.

Rekolekcje małżeńskie

Podstawowym celem Rekolekcji małżeńskich jest uświadomienie przeżywania małżeństwa jako sakramentu. Równocześnie rekolekcje te są intensywnym czasem uczenia się względnie rozwijania sztuki dobrej komunikacji. Są szansą nie tylko na pogłębienie więzi małżeńskiej, ale także na nawiązanie zerwanej.

Rekolekcje kapłańskie

Co roku przynajmniej raz proponujemy z serca Współbraciom w Kapłaństwie także trzydniowe rekolekcje w gronie Konfratrów.

 

Kursy przedmałżeńskie

Kurs przedmałżeński dla narzeczonych prowadzony będzie metodą dialogową przez Duszpasterstwo Akademickie z Katowic, jako forma rekolekcji zamkniętych.