Sesja, której podstawą jest Księga Jonasza, ma na celu ukazanie złożonej relacji między Bogiem a prorokiem Jonaszem. Jonasz posłany z misją nawrócenia do mieszkańców Niniwy, wypełnia ją pomimo głębokiej niechęci do nich. Księga Jonasza zawiera zaledwie cztery rozdziały, to jednak może stanowić ciekawą lekturę dla osób które i dziś zadziwiają się sposobem postępowania Boga wobec swego sługi – proroka Jonasza. Sesja może być pomocą w lepszym zrozumieniu Boga, dla którego ważna jest misja, do której osoba jest posyłana, ale jeszcze ważniejsza jest osoba, którą posyła.

Prowadzący sesję: o. Paweł Adamarek SJ