Św. Ignacy zdawał sobie sprawę, że bycie uczniem Jezusa nie ogranicza się do pobożnej modlitwy, ale wiąże się z podjęciem walki duchowej pod sztandarem Krzyża. Sesja jest pomocna w uczeniu się reguł rozeznawania duchów, rozróżnianiu intencji i sposobów działania ducha dobrego i przeciwnika oraz w efektywnym duchowo przeżywania pocieszenia i strapienia.

Sesję poprowadzi O. Seweryn Wąsik SJ