Rozpoczynamy remont kolejnej części elewacji naszego Domu Rekolekcyjnego. Prosimy o wsparcie modlitewne: Niech św. Józef ma w opiece podjęte dzieło, a Bóg udziela swego błogosławieństwa.
Równocześnie składamy serdeczne podziękowania za wszelkie ofiary składane na nasz Dom.

Przepraszamy wszystkich uczestników Rekolekcji za utrudnienia z tym związane i prosimy o wyrozumiałość.

Ten, kogo ogarnęła pociecha duchowa, powinien myśleć nad tym, jak się będzie zachowywał w strapieniu...

Źle mierzy się postęp duchowy wedle oblicza, gestów, łatwości natury lub zamiłowania do samotności. Miarę tę należy brać z mocy, z jaką ktoś przezwycięża samego siebie.

Miłość winno się zakładać więcej na czynach niż na słowach.

Nie obfitość wiedzy, ale jej wewnętrzne odczuwanie i smakowanie zadowala i nasyca duszę.

Starajcie się podtrzymywać w sobie święty i roztropny zapał tak w nauce, jak i w zdobywaniu cnót. W jednej i drugiej dziedzinie więcej wart jest jeden intensywny akt, niż tysiąc ospałych...

Pracownicy w winnicy Pańskiej powinni stać na ziemi tylko na jednej nodze, drugą zaś winni trzymać podniesioną i gotową do wyruszenia w drogę.

Wewnętrzna pociecha pokazuje i otwiera przed nami drogę, jaką powinniśmy postępować, oraz wskazuje to, czego winniśmy unikać…

Aktualności

11 lutego spotkanie Przyjaciół JDR

Zapraszamy na kolejne spotkanie grupy Przyjaciół JDR. Już tradycją jest Msza św., wprowadzenie do medytacji, adoracja i agape. Dużo refleksji, dzielenia, radości. Zapraszamy!

czytaj dalej

Miesiąc z sesjami

W lutym czekają nas dwa weekendy z sesjami. Tematy: 9 – 11 luty 2018: „Jak radzić sobie z natrętnymi myślami w życiu codziennym w oparciu o duchowość Ojców Pustyni?” 23 – 25 luty 2018: „Spowiedź – 5 problemów dużych i 5 problemów małych” Szczegóły w zakładce...

czytaj dalej

Najbliższe sesje, rekolekcje, spotkania