Fundament Ćwiczeń Duchowych

Opis rekolekcji

Proponujemy rozpoczęcie drogi Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli od Rekolekcji 5-dniowych (Fundament) odprawianych, podobnie jak dalsze etapy, z pełnym milczeniem oraz z codziennym kierownictwem duchowym.

W rozważaniach wspólnych, jak też w codziennej osobistej modlitwie, będą podjęte m. in. następujące tematy: Doświadczenie Boga jako Ojca dającego życie, życie ludzkie jako wielki dar, cel ludzkiego życia, odpowiedzialność za życie, zranienia życiowe i ich uzdrowienie, Jezus Chrystus drogą do Ojca.

Św. Ignacy Loyola (Fundament Ćwiczeń):

„Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony. Z tego wynika, że człowiek ma korzystać z nich w całej tej mierze, w jakiej mu one pomagają do jego celu, a znów w całej tej mierze winien się od nich uwalniać, w jakiej mu są przeszkodą do tegoż celu. I dlatego trzeba nam stać się ludźmi obojętnymi (nie robiącymi różnicy) w stosunku do wszystkich rzeczy stworzonych, w tym wszystkim, co podlega wolności naszej woli, a nie jest jej zakazane (lub nakazane), tak byśmy z naszej strony nie pragnęli więcej zdrowia niż choroby, bogactwa (więcej) niż ubóstwa, zaszczytów (więcej) niż wzgardy, życia długiego (więcej) niż krótkiego, i podobnie we wszystkich innych rzeczach. Natomiast trzeba pragnąć i wybierać jedynie to, co nam więcej pomaga do celu, dla którego jesteśmy stworzeni” (CD 23).

Program dnia podczas Rekolekcji zawiera m. in.: Dwa wprowadzenia do modlitwy, trzy medytacje, Eucharystię, adorację Najświętszego Sakramentu, rozmowę z kierownikiem duchowym.
W okresie osobistego przygotowania do Rekolekcji zachęca się do codziennej, przedłużonej modlitwy. W sposób szczególny należy prosić o hojność i otwartość wobec działającego Boga oraz o światło i mądrość Ducha Świętego dla siebie i prowadzących Rekolekcje.
Osoby zgłaszające się na Rekolekcje 5-dniowe prosimy o przedstawienie się krótko, podając motywacje uczestniczenia w Ćwiczeniach duchowych oraz:

  • wiek, zawód, sytuacja rodzinna
  • ważniejsze wydarzenia w życiu
  • obecna sytuacja wiary
  • doświadczenie w modlitwie
  • zaangażowanie społeczne, apostolskie, charytatywne
  • problemy, obawy, lęki
  • czy gotów jestem w czasie Rekolekcji zachować milczenie oraz rozmawiać o swoich przeżyciach z osobą towarzyszącą?

Fundament Ćwiczeń duchowych jest przeznaczony dla osób od 20 roku życia. Osoby młodsze zapraszamy na rekolekcje Szkoły Kontaktu z Bogiem: http://www.szkolakontaktu.pl/

Terminy Rekolekcji 5-dniowych

11-16.07.2017 Brak wolnych miejsc
22-27.08.2017 Wolne miejsca
26.09-1.10.2017 Wolne miejsca
24-29.10.2017 Wolne miejsca
28.11-3.12.2017 Wolne miejsca
27.12.2017-1.01.2018 Wolne miejsca

 

Zgłoś się

Formularz zgłoszeniowy on line
Pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe.

Pytania dotyczące sytuacji życiowej rekolektanta

Warunkami uczestnictwa w rekolekcjach ignacjańskich są - gotowość do rozmów z prowadzącym rekolekcje o swoich osobistych przeżyciach oraz zobowiązanie do zachowania pełnego milczenia w czasie rekolekcji.

 

Prosimy o odpowiedź – w kilku zdaniach – na wszystkie poniższe pytania.

 

Dziękujemy za przesłany formularz zgłoszeniowy!
WAŻNE! Odpowiemy na niego najpóźniej w przeciągu 7 dni. Jeśli w tym czasie nie otrzymasz odpowiedzi, to koniecznie skontaktuj się z nami ponownie: rekolekcje.czechowice@jezuici.pl

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Po wypełnieniu należy wysłać na adres e-mail domu lub pocztą tradycyjną.

Podstawowe informacje

Rekolekcje rozpoczynają się o godz 15:00, a kończą ostatniego dnia o godz. 12:00. Prosimy nie planować wyjazdów w trakcie lub przed zakończeniem Ćwiczeń Duchowych. Wyżywienie zapewniamy na miejscu. Nie jesteśmy w stanie spełnić oczekiwań dietetycznych. Pierwszym posiłkiem będzie kolacja o godz. 18.00 w dniu rozpoczęcia. Należy zabrać ze sobą Pismo św., notatnik, budzik, a w okresie zimowym, obuwie do chodzenia w budynku.

Prosimy o ofiarę za zakwaterowanie i wyżywienie:
– w pokoju 1-os. – 450 zł/os.
– w pokoju 2-os. – 340 zł/os.

Z wdzięcznością przyjmiemy ofiary złożone przez osoby o większych możliwościach materialnych na remont Domu rekolekcyjnego oraz dofinansowanie osób, które nie są w stanie zapłacić całej sumy.
Osoby, które nie dysponują wystarczającymi środkami, prosimy o kontakt, abyśmy mogli znaleźć najlepsze rozwiązanie.