Za nami ostatnia w tym roku sesja „Aby rozeznać, jaka jest wola Boża, co szlachetne, co miłe, co doskonałe” (Rz 12, 2), którą poprowadził ks.Bp Roman Pindel. W oparciu o przykłady z Pisma Świętego mogliśmy prześledzić trudną sztukę rozeznawania.
Przedstawione rozważania są zachętą dla uczestników do głębokiego spojrzenia na własne decyzje, sposoby ich podejmowania i zgodność ich z wolą Bożą.