Dzięki ofiarom naszych Dobroczyńców mogliśmy odremontować część elewacji budynków klasztoru. DZIĘKUJEMY!!!

Ten, kogo ogarnęła pociecha duchowa, powinien myśleć nad tym, jak się będzie zachowywał w strapieniu...

Źle mierzy się postęp duchowy wedle oblicza, gestów, łatwości natury lub zamiłowania do samotności. Miarę tę należy brać z mocy, z jaką ktoś przezwycięża samego siebie.

Miłość winno się zakładać więcej na czynach niż na słowach.

Nie obfitość wiedzy, ale jej wewnętrzne odczuwanie i smakowanie zadowala i nasyca duszę.

Starajcie się podtrzymywać w sobie święty i roztropny zapał tak w nauce, jak i w zdobywaniu cnót. W jednej i drugiej dziedzinie więcej wart jest jeden intensywny akt, niż tysiąc ospałych...

Pracownicy w winnicy Pańskiej powinni stać na ziemi tylko na jednej nodze, drugą zaś winni trzymać podniesioną i gotową do wyruszenia w drogę.

Wewnętrzna pociecha pokazuje i otwiera przed nami drogę, jaką powinniśmy postępować, oraz wskazuje to, czego winniśmy unikać…

Aktualności

Spotkanie Przyjaciół JDR

Już w najbliższą niedzielę o 10.30 odbędzie się spotkanie grupy Przyjaciół JDR. Tradycyjnie rozpoczęcie Mszą św. potem refleksja i adoracja Najświętszego Sakramentu, dzielenie, świętowanie wspólnej obecności. Serdecznie zapraszamy do włączenia się do grupy...

czytaj dalej

Sesja z ks.Bp Romanem Pindlem

Za nami ostatnia w tym roku sesja „Aby rozeznać, jaka jest wola Boża, co szlachetne, co miłe, co doskonałe” (Rz 12, 2), którą poprowadził ks.Bp Roman Pindel. W oparciu o przykłady z Pisma Świętego mogliśmy prześledzić trudną sztukę rozeznawania. Przedstawione...

czytaj dalej

Internetowe rekolekcje

Za nami już pierwszy tydzień rekolekcji adwentowych ojców Pawła Adamarka SJ i Tomasza Łyszczarza SJ. Część osób korzysta z medytacji podając ojcom swój adres mailowy, inne osoby korzystają z facebooka, na którym codziennie zamieszczamy te treści. Zachęcamy do kontaktu...

czytaj dalej

Najbliższe sesje, rekolekcje, spotkania