Rozpoczynamy remont kolejnej części elewacji naszego Domu Rekolekcyjnego.

Prosimy o wsparcie modlitewne.

Równocześnie składamy serdeczne podziękowania za wszelkie ofiary składane na nasz Dom.

Przepraszamy wszystkich uczestników Rekolekcji za utrudnienia z tym związane i prosimy o wyrozumiałość.

Ten, kogo ogarnęła pociecha duchowa, powinien myśleć nad tym, jak się będzie zachowywał w strapieniu...

Źle mierzy się postęp duchowy wedle oblicza, gestów, łatwości natury lub zamiłowania do samotności. Miarę tę należy brać z mocy, z jaką ktoś przezwycięża samego siebie.

Miłość winno się zakładać więcej na czynach niż na słowach.

Nie obfitość wiedzy, ale jej wewnętrzne odczuwanie i smakowanie zadowala i nasyca duszę.

Starajcie się podtrzymywać w sobie święty i roztropny zapał tak w nauce, jak i w zdobywaniu cnót. W jednej i drugiej dziedzinie więcej wart jest jeden intensywny akt, niż tysiąc ospałych...

Pracownicy w winnicy Pańskiej powinni stać na ziemi tylko na jednej nodze, drugą zaś winni trzymać podniesioną i gotową do wyruszenia w drogę.

Wewnętrzna pociecha pokazuje i otwiera przed nami drogę, jaką powinniśmy postępować, oraz wskazuje to, czego winniśmy unikać…

Czerwiec jest okresem urlopowym w naszym Domu Rekolekcyjnym. Z tego względu czas odpowiedzi na Państwa maile może być przedłużony. Telefonicznie prosimy kontaktować się na numer komórkowy.

Aktualności

Świadectwo po sesji „Kwadrans miłości”

Dobrze było kolejny raz  skorzystać z gościnności  Domu Rekolekcyjnego w Czechowicach i uczestniczyć w sesji prowadzonej przez O. Seweryna Wąsika SJ na temat codziennego rachunku sumienia: Kwadrans Miłości. Tytuł sesji wyjaśnia właściwie wszystko. Zupełnie inaczej...

czytaj dalej

14 – 16 czerwca – Skupienie dla katechetów

Diakon Filip, którego działalność ewangelizacyjna została opisana na kartach Dziejów Apostolskich (Dz Ap 8, 4 – 13. 25 – 40), pozostaje wzorem dla ludzi, którzy dziś pragną być świadkami Słowa Bożego w Duchu Świętym. Podczas skupienia przyjrzymy się osobie i stylowi...

czytaj dalej

Najbliższe sesje, rekolekcje, spotkania

22-24 marca 2019: „Jak opanować lęk?”

Sesja podejmuje temat lęku, który jest wpisany w ludzką kondycję psycho-duchową. Wskazuje drogi jak przyjmować i przekształcać to powszechne doświadczenie. Uczucie lęku może utrudniać, zamykać , czy wręcz paraliżować życie. Stany lękowe w zależności od nastawienia...

czytaj dalej

8-10 marca 2019: „ Radosna pokuta chrześcijanina”

Pokuta zwykle kojarzy się z czymś zdecydowanie niemiłym, może wręcz bolesnym. Obrazy smętnych pokutników oraz zachęty pamiętane z dzieciństwa do „umartwiania się” zdają się to przekonanie umacniać. Czy to przekonanie ma podłoże biblijne? Czy było zawsze dominantą...

czytaj dalej