Remont kolejnej części elewacji naszego Domu Rekolekcyjnego zakończony.
Składamy serdeczne podziękowania za modlitwę i wszelkie ofiary składane na nasz Dom.

Ten, kogo ogarnęła pociecha duchowa, powinien myśleć nad tym, jak się będzie zachowywał w strapieniu...

Źle mierzy się postęp duchowy wedle oblicza, gestów, łatwości natury lub zamiłowania do samotności. Miarę tę należy brać z mocy, z jaką ktoś przezwycięża samego siebie.

Miłość winno się zakładać więcej na czynach niż na słowach.

Nie obfitość wiedzy, ale jej wewnętrzne odczuwanie i smakowanie zadowala i nasyca duszę.

Starajcie się podtrzymywać w sobie święty i roztropny zapał tak w nauce, jak i w zdobywaniu cnót. W jednej i drugiej dziedzinie więcej wart jest jeden intensywny akt, niż tysiąc ospałych...

Pracownicy w winnicy Pańskiej powinni stać na ziemi tylko na jednej nodze, drugą zaś winni trzymać podniesioną i gotową do wyruszenia w drogę.

Wewnętrzna pociecha pokazuje i otwiera przed nami drogę, jaką powinniśmy postępować, oraz wskazuje to, czego winniśmy unikać…

Aktualności

Spotkanie Przyjaciół JDR

Przed nami kolejne spotkanie Przyjaciół JDR. Zapraszamy do dołączenia do naszej grupy. Spotkanie odbędzie się w niedzielę 13tego stycznia o godz. 10.15. Rozpoczynamy Mszą św. w intencji ś.p. ojca Wincentego Pudełko SJ. Potem adoracja, dzielenie agape.

czytaj dalej

Zakończenie rekolekcji adwentowych – Nakarm się SŁOWEM

Witam po raz ostatni w tych rekolekcjach w strefie Słowa Bożego 🙂   Jeżeli posmakowałaś/eś w byciu ze Słowem Bożym, to zapraszam do kontynuowania tego doświadczenia na co dzień. Modlitwa przynosi niewiarygodne owoce, ale praktykowana REGULARNIE. Na początek pomocą...

czytaj dalej

Najbliższe sesje, rekolekcje, spotkania

2-4 listopada 2018: „Dojrzałość emocjonalna.”

Stworzeni dla miłości i z miłością nie stajemy się automatycznie dojrzali w relacjach i w przeżywaniu emocjonalności. Choć chcemy w życiu duchowym współpracować z łaską, często trudnością staje się przeżywanie świata wewnętrznego. W czasie sesji podejmiemy temat...

czytaj dalej