KRS: 0000521980


Prowincja Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego prowadzi organizację pożytku publicznego Loyola – Jezuickie Dzieła Pomocy Potrzebującym (KRS: 0000521980). Rozdysponowując 1% swojego podatku możecie Państwo wesprzeć  działanie naszego domu  wpisując dodatkowo w polu „Cel szczegółowy” – Dom Rekolekcyjny św. Józefa w Czechowicach-Dziedzicach.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom !

Ten, kogo ogarnęła pociecha duchowa, powinien myśleć nad tym, jak się będzie zachowywał w strapieniu...

Źle mierzy się postęp duchowy wedle oblicza, gestów, łatwości natury lub zamiłowania do samotności. Miarę tę należy brać z mocy, z jaką ktoś przezwycięża samego siebie.

Miłość winno się zakładać więcej na czynach niż na słowach.

Nie obfitość wiedzy, ale jej wewnętrzne odczuwanie i smakowanie zadowala i nasyca duszę.

Starajcie się podtrzymywać w sobie święty i roztropny zapał tak w nauce, jak i w zdobywaniu cnót. W jednej i drugiej dziedzinie więcej wart jest jeden intensywny akt, niż tysiąc ospałych...

Pracownicy w winnicy Pańskiej powinni stać na ziemi tylko na jednej nodze, drugą zaś winni trzymać podniesioną i gotową do wyruszenia w drogę.

Wewnętrzna pociecha pokazuje i otwiera przed nami drogę, jaką powinniśmy postępować, oraz wskazuje to, czego winniśmy unikać…

Aktualności

SESJA 31 marca – 02 kwietnia

„Nagi wyszedłem z łona mojej matki i nagi tam wrócę. Pan dał i Pan wziął. Niech imię Pańskie będzie błogosławione" (Hi 1,21) Spójrzmy na postawę Hioba człowieka sprawiedliwego, którego Bóg doświadcza cierpieniem. Hiob traci wszystko i pozostaje wierny Bogu. Hiob...

czytaj dalej

Sesja 17-19 marca 2017

O strapieniach duchowych usłyszymy w trakcie najbliższej sesji. Co z sobą niosą, do czego nas zapraszają... Warto zatrzymać się i zatęsknić... Sesja próbuje ukazać jak tęsknota za Bogiem jest wpisana w serce człowieka i jak trudny duchowo stan strapienia może stać się...

czytaj dalej

SESJA 10-12 marca 2017

Zapraszamy na sesję "Słowo Boże w walce z ośmioma duchami zła: obżarstwem, nieczystością, chciwością, smutkiem, gniewem, wyniosłością, pychą", którą poprowadzą Ojciec Leon Nieścior OMI, wybitny znawca duchowości Ojców Pustyni i Józef Augustyn SJ, rekolekcjonista....

czytaj dalej

Najbliższe sesje, rekolekcje, spotkania