Ten, kogo ogarnęła pociecha duchowa, powinien myśleć nad tym, jak się będzie zachowywał w strapieniu...

Źle mierzy się postęp duchowy wedle oblicza, gestów, łatwości natury lub zamiłowania do samotności. Miarę tę należy brać z mocy, z jaką ktoś przezwycięża samego siebie.

Miłość winno się zakładać więcej na czynach niż na słowach.

Nie obfitość wiedzy, ale jej wewnętrzne odczuwanie i smakowanie zadowala i nasyca duszę.

Starajcie się podtrzymywać w sobie święty i roztropny zapał tak w nauce, jak i w zdobywaniu cnót. W jednej i drugiej dziedzinie więcej wart jest jeden intensywny akt, niż tysiąc ospałych...

Pracownicy w winnicy Pańskiej powinni stać na ziemi tylko na jednej nodze, drugą zaś winni trzymać podniesioną i gotową do wyruszenia w drogę.

Wewnętrzna pociecha pokazuje i otwiera przed nami drogę, jaką powinniśmy postępować, oraz wskazuje to, czego winniśmy unikać…

Aktualności

Modlitwa w intencji kapłanów

W najbliższy weekend w Domu Rekolekcyjnym odbędą się rekolekcje dla kapłanów. Módlmy się w intencji naszych duszpasterzy bez których nieraz pogubilibyśmy się na naszych drogach. Niech Miłosierny Bóg zawsze otacza ich swoją przemożną łaską, błogosławi, wspiera i...

czytaj dalej

Już dziś kolejny Fundament

Prosimy o modlitwę w intencji rekolektantów, którzy właśnie dzisiaj rozpoczynają swoje rekolekcje w milczeniu. Niech Dobry Bóg otoczy swą troskliwą, czułą Miłością i prowadzi zarówno rekolektantów jak i wszystkie osoby towarzyszące.

czytaj dalej

Najbliższe sesje, rekolekcje, spotkania