Niech Zmartwychwstały Pan mocą swego Ducha napełni wielkanocnym pokojem, niezachwianą nadzieją i opromienia każde dzieło spełnione dla dobra człowieka i Kościoła.

Dzięki ofiarom naszych Dobroczyńców mogliśmy odremontować część elewacji budynków klasztoru. DZIĘKUJEMY!!!

Ten, kogo ogarnęła pociecha duchowa, powinien myśleć nad tym, jak się będzie zachowywał w strapieniu...

Źle mierzy się postęp duchowy wedle oblicza, gestów, łatwości natury lub zamiłowania do samotności. Miarę tę należy brać z mocy, z jaką ktoś przezwycięża samego siebie.

Miłość winno się zakładać więcej na czynach niż na słowach.

Nie obfitość wiedzy, ale jej wewnętrzne odczuwanie i smakowanie zadowala i nasyca duszę.

Starajcie się podtrzymywać w sobie święty i roztropny zapał tak w nauce, jak i w zdobywaniu cnót. W jednej i drugiej dziedzinie więcej wart jest jeden intensywny akt, niż tysiąc ospałych...

Pracownicy w winnicy Pańskiej powinni stać na ziemi tylko na jednej nodze, drugą zaś winni trzymać podniesioną i gotową do wyruszenia w drogę.

Wewnętrzna pociecha pokazuje i otwiera przed nami drogę, jaką powinniśmy postępować, oraz wskazuje to, czego winniśmy unikać…

Aktualności

Droga krzyżowa

Wielki Tydzień - czas zadumy i adoracji Pana w Jego męce i śmierci z Miłości dla nas. Droga krzyżowa naszego Pana Jezusa Chrystusa - red. Przyjaciele...

czytaj dalej

18 marca spotkanie Przyjaciół JDR

W najbliższą niedzielę 18 marca odbędzie się jak co miesiąc spotkanie grupy Przyjaciół JDR.  Grupa dołączy w czasie Mszy św. o 10.30 do rekolektantów kończących swoje ośmiodniowe rekolekcje. W tym szczególnym przedświątecznym czasie pragniemy modlić się i reflektować...

czytaj dalej

Najbliższe sesje, rekolekcje, spotkania