Sesje weekendowe

Opis sesji

Podczas sesji i skupień rozważamy różne aspekty życia chrześcijańskiego. Poruszane tematy pozwalają przenieść doświadczenie wiary na grunt codziennego życia.
Istnieje również możliwość rozmowy z kierownikiem duchowym lub osobami prowadzącymi sesje. Sesje oraz skupienia w naszym DR to także okazja do poznania ciekawych ludzi.

Zgłoszenia prosimy kierować za pomocą formularza kontaktowego (Menu Zgłoszenia), mailem lub listownie na adres Domu Rekolekcyjnego. Wysyłamy potwierdzenie przyjęcia na sesje weekendowe dlatego przy zgłoszeniach listownych prosimy o dołączenie zaadresowanej na siebie koperty ze znaczkiem


28-30 lipca: Cielesność i płciowość w ujęciu Biblii i Ojców Kościoła.

W dobie wielu dyskusji dotyczących cielesności i płciowości człowieka wiele osób zadaje sobie pytanie, co na ten temat mówi Objawienie Boże i wczesne chrześcijaństwo. A mówi bardzo wiele. W połączeniu z modlitewną refleksją chcemy przybliżyć sobie odpowiedź, jaką na to pytanie daje Pismo św. oraz Ojcowie Kościoła.

Sesję poprowadzi: O. Stanisław Łucarz SJ, rekolekcjonista, wykładowca na Akademii Ignatianum w Krakowie


1-3 września: Wezwani przez Maryję do modlitwy, pokuty i nawrócenia

Podczas sesji zatrzymamy się nad duchowym bogactwem przesłania Maryi w Fatimie w 1917 roku w 100. Rocznicę Objawień. Maryja kochająca nas Sercem Niepokalanym uczyć nas będzie, jak dzisiaj stawać się dzieckiem Bożym, by w naszej duszy, podobnie jak Ona, rodzić Słowo-Jezusa.

Sesję poprowadzi: O. Marek Wójtowicz


15-17 grudnia: „Aby rozeznać, jaka jest wola Boża, co szlachetne, co miłe, co doskonałe” (Rz 12, 2).

Papież Franciszek kładzie wielki nacisk na rozeznawanie, zwłaszcza w posynodalnej adhortacji Amoris laetitia. Traktując ten fakt jako zachętę, chcemy szukać takich sposobów rozeznawania, które znajdziemy na kartach Pisma Świętego, w tekstach Tradycji, w biografiach świętych, pasterzy i proroków Kościoła. W ten sposób chcemy uczyć się trudnej sztuki rozeznawania w świetle Słowa Bożego, zwłaszcza gdy brak jest odpowiedniego przykazania, gdy nie jest jasne, co lepsze, albo jedyne, czy wręcz heroiczne, ale do czego Bóg wyraźnie wzywa.

Takiego rozeznawania wymaga sytuacja, w jakiej znalazł się Józef, poznał, że poślubiona przez niego Maryja spodziewa się Dziecka, on zaś nie jest Jego ojcem. Mógł w tym momencie postąpić według wskazań Prawa Mojżeszowego, domagając się zbadania, czy Maryja jest winna cudzołóstwa i kto ewentualnie winien ponieść karę (por. Pwt 2, 22-27). Postanawia jednak nie dochodzić sprawiedliwości, ale wycofać się ze związku z Maryją, a raczej sam narazić się na zniesławienie. Jednak tak szlachetne postępowanie nie jest wolą Boga wobec Józefa, który winien zamieszkać z Maryją i być uznany za ojca tego, który począł się z Ducha Świętego (Mt 1, 20-21). Taki zamiar Boga objawia Anioł, wskazując przy tym tekst proroka Izajasza „Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nadadzą Mu imię Emmanuel” (Iz 7, 14). Ten tekst ma Józefowi wystarczyć dla zrozumienia i podjęcia decyzji w niepowtarzalnej sytuacji, w jakiej się znalazł.

Sesję poprowadzi: ks. bp. Roman Pindel

Terminy sesji

28-30.07.2017 Wolne miejsca
1-3.09.2017 Wolne miejsca
15-17.12.2017 Wolne miejsca

Zgłoś się

Formularz zgłoszeniowy on line
Pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe.

Dziękujemy za przesłany formularz zgłoszeniowy!
WAŻNE! Odpowiemy na niego najpóźniej w przeciągu 7 dni. Jeśli w tym czasie nie otrzymasz odpowiedzi, to koniecznie skontaktuj się z nami ponownie: rekolekcje.czechowice@jezuici.pl

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Po wypełnieniu należy wysłać na adres e-mail domu lub pocztą tradycyjną.

Podstawowe informacje

Rekolekcje rozpoczynają się o godz 16:00, a kończą ostatniego dnia o godz. 12:00. Wyżywienie zapewniamy na miejscu. Nie jesteśmy w stanie spełnić oczekiwań dietetycznych. Pierwszym posiłkiem będzie kolacja o godz. 18.00 w dniu rozpoczęcia. Należy zabrać ze sobą Pismo św., notatnik, budzik, a w okresie zimowym, obuwie do chodzenia w budynku.

Prosimy o ofiarę za zakwaterowanie i wyżywienie:
– w pokoju 1-os. – 240 zł/os.
– w pokoju 2-os. – 180 zł/os.

osoby dochodzące:
– wyżywienie:       – 100 zł/os.
– bez wyżywienia: – dobrowolna ofiara

Z wdzięcznością przyjmiemy ofiary złożone przez osoby o większych możliwościach materialnych na remont Domu Rekolekcyjnego oraz dofinansowanie osób, które nie są w stanie zapłacić całej sumy.
Osoby, które nie dysponują wystarczającymi środkami, prosimy o kontakt, abyśmy mogli znaleźć najlepsze rozwiązanie.