Sesje weekendowe

Opis sesji

Podczas sesji i skupień rozważamy różne aspekty życia chrześcijańskiego. Poruszane tematy pozwalają przenieść doświadczenie wiary na grunt codziennego życia.
Istnieje również możliwość rozmowy z kierownikiem duchowym lub osobami prowadzącymi sesje. Sesje oraz skupienia w naszym DR to także okazja do poznania ciekawych ludzi.

Zgłoszenia prosimy kierować za pomocą formularza kontaktowego (Menu Zgłoszenia), mailem lub listownie na adres Domu Rekolekcyjnego. Wysyłamy potwierdzenie przyjęcia na sesje weekendowe dlatego przy zgłoszeniach listownych prosimy o dołączenie zaadresowanej na siebie koperty ze znaczkiem.


15-17 grudnia 2017: „Aby rozeznać, jaka jest wola Boża, co szlachetne, co miłe, co doskonałe” (Rz 12, 2).

Papież Franciszek kładzie wielki nacisk na rozeznawanie, zwłaszcza w posynodalnej adhortacji Amoris laetitia. Traktując ten fakt jako zachętę, chcemy szukać takich sposobów rozeznawania, które znajdziemy na kartach Pisma Świętego, w tekstach Tradycji, w biografiach świętych, pasterzy i proroków Kościoła. W ten sposób chcemy uczyć się trudnej sztuki rozeznawania w świetle Słowa Bożego, zwłaszcza gdy brak jest odpowiedniego przykazania, gdy nie jest jasne, co lepsze, albo jedyne, czy wręcz heroiczne, ale do czego Bóg wyraźnie wzywa.

Takiego rozeznawania wymaga sytuacja, w jakiej znalazł się Józef, poznał, że poślubiona przez niego Maryja spodziewa się Dziecka, on zaś nie jest Jego ojcem. Mógł w tym momencie postąpić według wskazań Prawa Mojżeszowego, domagając się zbadania, czy Maryja jest winna cudzołóstwa i kto ewentualnie winien ponieść karę (por. Pwt 2, 22-27). Postanawia jednak nie dochodzić sprawiedliwości, ale wycofać się ze związku z Maryją, a raczej sam narazić się na zniesławienie. Jednak tak szlachetne postępowanie nie jest wolą Boga wobec Józefa, który winien zamieszkać z Maryją i być uznany za ojca tego, który począł się z Ducha Świętego (Mt 1, 20-21). Taki zamiar Boga objawia Anioł, wskazując przy tym tekst proroka Izajasza „Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nadadzą Mu imię Emmanuel” (Iz 7, 14). Ten tekst ma Józefowi wystarczyć dla zrozumienia i podjęcia decyzji w niepowtarzalnej sytuacji, w jakiej się znalazł.

Sesję poprowadzi: ks. bp. Roman Pindel

PROGRAM:

Piątek, 15 grudnia

17 00  –  EUCHARYSTIA

18 00 – kolacja

19 15 –  Konferencja I

Sobota, 16 grudnia

 7 30  – modlitwa osobista

 8 00  – śniadanie

 9 00 – Konferencja II

10 00 – modlitwa osobista, lektura

11 00 – Konferencja III

13 00 – obiad

14 30 – Konferencja IV

Wystawienie Najświętszego Sakramentu;

możliwość Spowiedzi, lub rozmowy duchowej

17 00EUCHARYSTIA

18 00 – kolacja

19 15 – Konferencja V

Niedziela, 17 grudnia

 7 30 – modlitwa osobista

 8 00 – śniadanie

 9 00 – Konferencja VI (pytania i odpowiedzi)

10 30 EUCHARYSTIA

11 30 – obiad


9 – 11 luty 2018:Jak radzić sobie z natrętnymi myślami w życiu codziennym w oparciu o duchowość Ojców Pustyni?”

Nasze myśli mogą nam pomagać w codziennym życiu, mogą też być przyczyną destrukcji, depresji, załamania nerwowego, strachu przed życiem i innymi ludźmi.

Od treści naszych myśli bezpośrednio zależą nasze nastroje i uczucia. To one w dużej mierze decydują o tym kim jesteśmy i jakie życie prowadzimy. One  wpływają także na nasze życie duchowe i modlitwę. Sesja będzie poświęcona praktycznym i skutecznym sposobom radzenia sobie z natrętnymi myślami w oparciu o doświadczenie i mądrość Ojców Pustyni,  moc Słowa Bożego, siłę modlitwy. Sesja ma pomóc w świadomym poznawaniu, kształtowaniu i kontrolowaniu własnych myśli.

Sesję prowadzi: Piotr Słabek, teolog, autor artykułów i książek z zakresu duchowości, m. in. współprowadził z o. Józefem Augustynem sesję Świat ludzkich myśli. Aktualność przesłania Ewagriusza z Pontu i innych Ojców Pustyni oraz Ekipa DR.


23 – 25 luty 2018: „Spowiedź – 5 problemów dużych i 5 problemów małych”

Ksiądz Józef Tischner powiedział kiedyś, że nie lubi się spowiadać. To chyba powszechne doświadczenie, bowiem nikt z nas nie lubi opowiadać o własnych grzechach i słabościach. Wyznanie grzechów czyni Sakrament Pojednania najtrudniejszym  z pomiędzy wszystkich spotkań z Bogiem, Kościołem i wreszcie sobą samym. Czy jednak trudność ta nie jest spotęgowana przez szereg nieporozumień dotyczących istotnych aspektów tego sakramentu? Niektóre z tych trudności spróbujemy wyjaśnić w trakcie dnia skupienia. Być może nie usuną one wszelkich trudności związanych z Sakramentem Pokuty i Pojednania, ale może uczynią go bardziej zrozumiałym i nieco łatwiejszym w naszym przeżywaniu.

Sesję prowadzi: Piotr Jordan Śliwiński, OFM kap.


31 sierpień – 2 wrzesień 2018: „Będziesz miłował! Miłość w czasach epidemii narcyzmu.”

Narcyzm epidemią młodych ludzi! – grzmią na alarm psycholodzy. Selfies – znakiem czasu! – dorzucają badacze. Idealne ciało złotym cielcem dzisiejszej kultury!… Można kontynuować bez końca litanię narzekań. Przerwijmy ją prostą i śmiałą diagnozą: wszystko to są symptomy trudności z miłością własną, a tym samym z miłością bliźniego i samego Boga. W trakcie sesji podejmiemy to wyzwanie i spróbujemy odpowiedzieć na nie twórczo, po chrześcijańsku i… z humorem. Nie może być przecież aż tak źle! Sądzicie, że może? No może? Zobaczymy!

Sesję prowadzi: Stanisław Morgalla SJ – psycholog, kierownik duchowy, wykładowca w Instytucie Psychologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie.


5-7 październik 2018: „O sztuce słuchania. Jak słuchać Boga, siebie samego i bliźnich w oparciu o duchowość Ojców Pustyni?”

Celem sesji jest przeżycie doświadczenia pustyni i wyciszenia po to, by lepiej słuchać Boga i bliźnich. Tematyka będzie obejmować podstawy empatii i sztuki słuchania, warunki dobrego słuchania. Czasem aktywne i zaangażowane słuchanie wystarczy do rozwiązania problemu, poprawy relacji, poczucia bycia rozumianym. Autentyczne słuchanie jest wyrazem akceptacji i przekazywaniem miłości, może być doskonałym środkiem na poprawę relacji rodzinnych, zawodowych, lepsze rozumienie i akceptację drugiej osoby i siebie samego.

Sesję prowadzi: Piotr Słabek, teolog, autor artykułów i książek z zakresu duchowości, m. in. współprowadził z o. Józefem Augustynem sesję Świat ludzkich myśli. Aktualność przesłania Ewagriusza z Pontu i innych Ojców Pustyni oraz Ekipa DR.


2 – 4 listopad 2018: „Dojrzałość emocjonalna.”

Stworzeni dla miłości i z miłością nie stajemy się automatycznie dojrzali w relacjach i w przeżywaniu emocjonalności. Choć chcemy w życiu duchowym współpracować z łaską, często trudnością staje się przeżywanie świata wewnętrznego. W czasie sesji podejmiemy temat formacji uczuć, by jeszcze pełniej otworzyć się na Boga i odnaleźć Go w sobie i innych.

Sesję poprowadzi: O. Seweryn Wąsik SJ

Terminy sesji

15-17.12.2017 Wolne miejsca
9-11.02.2018 Wolne miejsca
23-25.02.2018 Wolne miejsca
31.08-2.09.2018 Wolne miejsca
5-7.10.2018 Wolne miejsca
2-4.11.2018 Wolne miejsca

Zgłoś się

Formularz zgłoszeniowy on line

Pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe.

Dziękujemy za przesłany formularz zgłoszeniowy!
WAŻNE! Odpowiemy na niego najpóźniej w przeciągu 7 dni. Jeśli w tym czasie nie otrzymasz odpowiedzi, to koniecznie skontaktuj się z nami ponownie: [email protected]

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Po wypełnieniu należy wysłać na adres e-mail domu lub pocztą tradycyjną.

Podstawowe informacje

Rekolekcje rozpoczynają się o godz 16:00, a kończą ostatniego dnia o godz. 12:00. Wyżywienie zapewniamy na miejscu. Nie jesteśmy w stanie spełnić oczekiwań dietetycznych. Pierwszym posiłkiem będzie kolacja o godz. 18.00 w dniu rozpoczęcia. Należy zabrać ze sobą Pismo św., notatnik, budzik, a w okresie zimowym, obuwie do chodzenia w budynku.

Prosimy o ofiarę za zakwaterowanie i wyżywienie:
– w pokoju 1-os. – 240 zł/os.
– w pokoju 2-os. – 180 zł/os.

osoby dochodzące:
– wyżywienie:       – 100 zł/os.
– bez wyżywienia: – dobrowolna ofiara

Z wdzięcznością przyjmiemy ofiary złożone przez osoby o większych możliwościach materialnych na remont Domu Rekolekcyjnego oraz dofinansowanie osób, które nie są w stanie zapłacić całej sumy.
Osoby, które nie dysponują wystarczającymi środkami, prosimy o kontakt, abyśmy mogli znaleźć najlepsze rozwiązanie.