Przyjaciele JDR

Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. (J 14,6)

  • Z Jezusem Chrystusem – naszym Panem, Celem i Światłem na drodze do Boga Ojca…
  • ze św. Ignacym Loyolą jako naszym przewodnikiem…
  • z wytycznymi Ćwiczeń Duchownych, jako poradnikiem życia duchowego…
  • z pomocą Ojców Jezuitów we wdrażaniu odkrywanych treści w naszą osobistą codzienność…

 

Przyjaciele Jezuickiego Domu Rekolekcyjnego pragną wspierać działalność Domu Rekolekcyjnego św. Józefa w Czechowicach-Dziedzicach, Rekolektantów oraz upowszechniać duchowość ignacjańską.

 

Kim jesteśmy ?

Przyjaciele Jezuickiego Domu Rekolekcyjnego to kilkanaście osób w różnym wieku, z różnych zakątków Polski, rozmaitych profesji i zawodów (także niepracujący), które poprzez Duchowość Ignacjańską zostały dotknięte głębią spotkania z Panem. Doświadczenie to, związane jest z wyjątkowością czechowickiego Domu Rekolekcyjnego, który działa już od ponad 100 lat. Postanowiliśmy się zorganizować, aby w miarę aktualnych możliwości wspierać siebie wzajemnie, podejmować działania na rzecz Domu oraz pomagać innym w dotarciu do skarbu ĆD i odkryciu duchowości św. Ignacego Loyoli.

 

Co robimy ?

Działamy m.in. poprzez modlitwę w intencji Rekolektantów, Ojców Jezuitów, jak i innych Prowadzących, oraz całej Ekipy DR, która troszczy się o to, aby goście w dobrych warunkach, miłej atmosferze, ciszy i spokoju mogli spotykać się z Panem.
W różnoraki sposób staramy się wspierać działalność DR, będąc otwartymi na jego aktualne potrzeby. Upowszechniamy wiedzę o propozycjach Domu Rekolekcyjnego, ĆD, itd., we własnych środowiskach, tj.: w rodzinie, parafii, szkole, pracy, Internecie, itp. Rozprowadzamy foldery i plakaty. Pomagamy Rekolektantom znajdującym się w trudnej sytuacji. Braliśmy udział w świątecznym dekorowaniu DR i staramy się być pomocni podczas różnych sesji. Opracowujemy materiały promocyjne, redagujemy i administrujemy stronę internetową oraz facebook’a.

To są przykłady naszych aktywności. Jednak dzięki hojności pomysłów, jakimi obdarza nas Pan Bóg wedle Swojego zamysłu, staramy się jak najowocniej i na różne sposoby korzystać z wielorakich możliwości, którym sprzyja działanie w grupie Przyjaciół zjednoczonych wspólnym celem.

Raz w miesiącu spotykamy się w Domu Rekolekcyjnym. Terminy spotkań można sprawdzić w kalendarzu na stronie DR: https://czechowice.jezuici.pl/?post_type=tribe_events
Nasze spotkania rozpoczynają się Mszą Świętą, po której Adorujemy Najświętszy Sakrament, rozważamy Słowo Boże, dzielimy się i świętujemy radując się swoją obecnością.

Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do kręgu Przyjaciół JDR !
Przyłącz się, czekamy na Ciebie, Twoją cenną i niepowtarzalną pomoc !

Serdecznie pozdrawiamy, Przyjaciele JDR