Zapraszamy na naszego facebooka, gdzie można posłuchać rozważań z serii
filmów przygotowanych w zawiązku z obchodami XIX Tygodnia z Ewangelią w Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Poranne rozważanie Słowa Bożego w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie „kim ON jest?”. Rozważania prowadzone są przez o. Pawła Adamarka SJ.