Betlejem, miejsce narodzenia Jezusa Chrystusa, od wieków jest źródłem inspiracji dla duchowości chrześcijańskiej. Chcemy, w czasie sesji, raz jeszcze sięgnąć do duchowego bogactwa ewangelicznych opisów narodzin Zbawiciela. Wchodząc do „Domu Chleba – Bet Lechem”, będziemy kontemplować wydarzenia, które przekazali nam św. Mateusz i św. Łukasz. Sesja skierowana jest dla osób, które pragną spotkać Narodzonego Mesjasza, odkrywając sposób modlitwy według dynamiki Ćwiczeń św. Ignacego.

Sesję prowadzi o. Paweł Adamarek SJ