Rozeznawanie ważnych decyzji życiowych

1. Zweryfikować ludzki wymiar Jeżeli chcemy podejmować rozsądne i dobre decyzje w ważnych ludzkich sprawach, trzeba nam najpierw przyglądać się i oceniać naszą dojrzałość uczuciową. Musimy bowiem pytać się czy posiadamy odpowiedni stopień dojrzałości, aby w sposób...

Rozeznawanie duchów u Orygenesa

1. Rozeznawanie czy też rozróżnianie duchów, choć być może najbardziej znane aktualnie w formie wypracowanej przez św. Ignacego Loyolę wĆwiczeniach duchownych, jest obecne w literaturze chrześcijańskiej wszystkich epok. Bardzo dużo uwagi działaniom duchów na człowieka...