Vita Christi Ludolfa z Saksonii

Złota legenda[1] – jedno z dzieł, które św. Ignacy czytał w czasie swojej rekonwalescencji w rodzinnym zamku w Loyoli – to dla żołnierza książka łatwa, budząca zainteresowanie i podziw dla opisywanych w niej świętych postaci. Jednak w życiu Iñiga spełniła ona funkcję...

Nie bój się, robaczku!

Stanisław Morgalla SJ / slo Wielkim wyzwaniem duchowości daru z siebie jest poczucie własnej wartości, a ściślej chroniczne z nim kłopoty. Dać siebie może tylko ktoś, kto choć w minimalnym stopniu posiada siebie, a to oznacza stabilne poczucie własnej wartości....

Prawdziwy postęp duchowy

Źle mierzy się postęp duchowy wedle oblicza, gestów, łatwości natury lub zamiłowania do samotności. Miarę tę należy brać z mocy, z jaką ktoś przezwycięża samego siebie. Czasem jest tak, że lubimy znajdować sobie wielkie autorytety duchowe. Stają się nimi zazwyczaj...

Wystarczy jeden talent

Dariusz Piórkowski SJ Według ewangelicznych relacji o Zmartwychwstaniu, Chrystus ukazuje się najpierw kobietom, a dopiero potem mężczyznom. W każdym przypadku kobiety wyznają wiarę, chociaż czasami widzą tylko aniołów, a nie samego Jezusa. Świadectwo niebieskich...

Wola Boża

Bł. Karol de Foucauld Wola Boża Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał. (J 4, 34) Pełnienie[1] woli Ojca, praca w Jego obecności były Twoim pożywieniem, tym, czym żyłeś… Oby stało się to także naszym pożywieniem i naszym życiem: pracować bez przerwy...