Ubóstwo duchowe i wewnętrzna wolność – Krzysztof Osuch SJ

Refleksja nad duchowym ubóstwem oraz związaną z nim wewnętrzną wolnością to zagadnienia fundamentalne w prowadzeniu pogłębionego życia duchowego. Szukając drogi do ich uzyskania, warto odwołać się doĆwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli, ponieważ stanowią one bardzo...

Tajemnica bezstronności Jezusa – Jacek Bolewski SJ

Czy Jezus był obojętny? Pytanie budzi zdumienie, sprawia wrażenie pozbawionego sensu… Próbując uznać je mimo wszystko za sensowne, można by zauważyć, że dla wielu ludzi dawnych epok aż po czasy współczesne, niestety, Jezus był i jest obojętny – po prostu ich nie...

Waga słów w modlitwie św. Ignacego z Loyoli

W im większej jesteśmy zażyłości z Ćwiczeniami duchownymi, tym bardziej uderza nas zaufanie, jakie Ignacy pokłada w słowie. W kulminacyjnym momencie modlitwy nie proponuje on milczenia czy rozumowej refleksji, ale rozmowę, „tak jakby przyjaciel mówił do przyjaciela...

O walce z demonami na modlitwie – Józef Augustyn SJ

Józef Augustyn SJ Ewagriusz z Pontu, Ojciec pustyni z IV wieku, w swoich sławnych stu pięćdziesięciu trzech sentencjach o modlitwie De oratione (Tyniec 2003, w nawiasach numery sentencji) mocno podkreśla, iż modlitwa wymaga wytrwałości, wewnętrznej walki i zmagania:...