Ignacjański model kierownictwa duchowego – Kard. Tomáš Špidlík SJ

Przełożony[1] jest dla swoich braci reprezentantem Boga. Gdyby było inaczej, jak mógłby żądać posłuszeństwa? Żaden wierzący nie podaje w wątpliwość takiego ogólnego stwierdzenia. Jednak gdy przychodzi do konkretnych postanowień, wyłania się wiele wątpliwości, etycy...

Udzielanie Ćwiczeń duchownych – Adolfo Nicolás SJ

Cieszę się[1], że są z nami nie tylko jezuici, lecz także nasi współpracownicy – osoby konsekrowane i świeckie, które wspierają nas w naszym dziele. To tradycja sięgająca czasów św. Ignacego Loyoli. Ojciec Ignacy był świadomy, że w zaangażowaniu na rzecz królestwa...

Wszystko na ziemi jest dla człowieka – Wacław Królikowski SJ

“Człowiek jest stworzony” (Ćd 23). W centrum fundamentu Ćwiczeń duchownych znajduje się Bóg, który jest początkiem i końcem, Alfą i Omegą wszystkiego, co istnieje: Ja sam, Ja jestem pierwszy i Ja również ostatni (Iz 48, 12); Któż jest do Mnie podobny? […]...