Ten, kogo ogarnęła pociecha duchowa, powinien myśleć nad tym, jak się będzie zachowywał w strapieniu...

Źle mierzy się postęp duchowy wedle oblicza, gestów, łatwości natury lub zamiłowania do samotności. Miarę tę należy brać z mocy, z jaką ktoś przezwycięża samego siebie.

Miłość winno się zakładać więcej na czynach niż na słowach.

Nie obfitość wiedzy, ale jej wewnętrzne odczuwanie i smakowanie zadowala i nasyca duszę.

Starajcie się podtrzymywać w sobie święty i roztropny zapał tak w nauce, jak i w zdobywaniu cnót. W jednej i drugiej dziedzinie więcej wart jest jeden intensywny akt, niż tysiąc ospałych...

Pracownicy w winnicy Pańskiej powinni stać na ziemi tylko na jednej nodze, drugą zaś winni trzymać podniesioną i gotową do wyruszenia w drogę.

Wewnętrzna pociecha pokazuje i otwiera przed nami drogę, jaką powinniśmy postępować, oraz wskazuje to, czego winniśmy unikać…


KRS: 0000521980


Prowincja Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego prowadzi organizację pożytku publicznego Loyola – Jezuickie Dzieła Pomocy Potrzebującym (KRS: 0000521980). Rozdysponowując 1% swojego podatku możecie Państwo wesprzeć  działanie naszego domu  wpisując dodatkowo w polu „Cel szczegółowy” – Dom Rekolekcyjny św. Józefa w Czechowicach-Dziedzicach.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom !

Aktualności

SESJA 10-12 marca 2017

Zapraszamy na sesję "Słowo Boże w walce z ośmioma duchami zła: obżarstwem, nieczystością, chciwością, smutkiem, gniewem, wyniosłością, pychą", którą poprowadzą Ojciec Leon Nieścior OMI, wybitny znawca duchowości Ojców Pustyni i Józef Augustyn SJ, rekolekcjonista....

czytaj dalej

Małżeńskie powroty

Różne oblicza miłości i sposoby jej okazywania są tematem rekolekcji małżeńskich, podczas których małżonkowie odnawiają swoje więzi. Kolejny raz małżonkowie spotkają się w naszym Domu, by wzmocnić swoją miłość. Organizatorzy zapraszają na kolejne terminy tych...

czytaj dalej

Powroty

Czas rekolekcji małżeńskich to czas wzmocnienia więzi, wspólnych przemyśleń i powrotów. Kolejny raz w naszym domu organizowane są rekolekcje małżeńskie. Organizatorzy zapraszają na następne terminy.

czytaj dalej

Najbliższe sesje, rekolekcje, spotkania