Ten, kogo ogarnęła pociecha duchowa, powinien myśleć nad tym, jak się będzie zachowywał w strapieniu...

Źle mierzy się postęp duchowy wedle oblicza, gestów, łatwości natury lub zamiłowania do samotności. Miarę tę należy brać z mocy, z jaką ktoś przezwycięża samego siebie.

Miłość winno się zakładać więcej na czynach niż na słowach.

Nie obfitość wiedzy, ale jej wewnętrzne odczuwanie i smakowanie zadowala i nasyca duszę.

Starajcie się podtrzymywać w sobie święty i roztropny zapał tak w nauce, jak i w zdobywaniu cnót. W jednej i drugiej dziedzinie więcej wart jest jeden intensywny akt, niż tysiąc ospałych...

Pracownicy w winnicy Pańskiej powinni stać na ziemi tylko na jednej nodze, drugą zaś winni trzymać podniesioną i gotową do wyruszenia w drogę.

Wewnętrzna pociecha pokazuje i otwiera przed nami drogę, jaką powinniśmy postępować, oraz wskazuje to, czego winniśmy unikać…

Aktualności

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

"Rodząc Boga, Niepokalana, zdobyłaś palmę zwycięstwa nad naturą, (...) zmartwychwstałaś dla wieczności. Grób i śmierć nie mogą zatrzymać pod swoją władzą Bogurodzicy." Św. Kosma, biskup z Maiouma (+ 743)

czytaj dalej

Rozpoczęliśmy tynkowanie

W naszym Domu Rekolekcyjnym rozpoczęliśmy remont elewacji. Wesprzyjmy to dzieło modlitwą: prosząc o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa. Przy tej okazji składamy serdeczne podziękowania za wszelkie dary i ofiary składane na nasz Dom Rekolekcyjny. Przepraszamy...

czytaj dalej

Najbliższe sesje, rekolekcje, spotkania