Niech Zmartwychwstały Pan mocą swego Ducha napełni wielkanocnym pokojem, niezachwianą nadzieją i opromienia każde dzieło spełnione dla dobra człowieka i Kościoła.

Dzięki ofiarom naszych Dobroczyńców mogliśmy odremontować część elewacji budynków klasztoru. DZIĘKUJEMY!!!

Ten, kogo ogarnęła pociecha duchowa, powinien myśleć nad tym, jak się będzie zachowywał w strapieniu...

Źle mierzy się postęp duchowy wedle oblicza, gestów, łatwości natury lub zamiłowania do samotności. Miarę tę należy brać z mocy, z jaką ktoś przezwycięża samego siebie.

Miłość winno się zakładać więcej na czynach niż na słowach.

Nie obfitość wiedzy, ale jej wewnętrzne odczuwanie i smakowanie zadowala i nasyca duszę.

Starajcie się podtrzymywać w sobie święty i roztropny zapał tak w nauce, jak i w zdobywaniu cnót. W jednej i drugiej dziedzinie więcej wart jest jeden intensywny akt, niż tysiąc ospałych...

Pracownicy w winnicy Pańskiej powinni stać na ziemi tylko na jednej nodze, drugą zaś winni trzymać podniesioną i gotową do wyruszenia w drogę.

Wewnętrzna pociecha pokazuje i otwiera przed nami drogę, jaką powinniśmy postępować, oraz wskazuje to, czego winniśmy unikać…

Aktualności

11 lutego spotkanie Przyjaciół JDR

Zapraszamy na kolejne spotkanie grupy Przyjaciół JDR. Już tradycją jest Msza św., wprowadzenie do medytacji, adoracja i agape. Dużo refleksji, dzielenia, radości. Zapraszamy!

czytaj dalej

Miesiąc z sesjami

W lutym czekają nas dwa weekendy z sesjami. Tematy: 9 – 11 luty 2018: „Jak radzić sobie z natrętnymi myślami w życiu codziennym w oparciu o duchowość Ojców Pustyni?” 23 – 25 luty 2018: „Spowiedź – 5 problemów dużych i 5 problemów małych” Szczegóły w zakładce...

czytaj dalej

Najbliższe sesje, rekolekcje, spotkania