Syntezy

Opis rekolekcji

Na te Rekolekcje zapraszamy tych, którzy przeżyli już całość Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli, a którzy odczuwają pragnienie przypomnienia sobie i przemyślenia na nowo wiecznych prawd, aby odnowić się i duchowo pogłębić. Bóg w Ćwiczeniach ma nam jeszcze dużo do zakomunikowania. Potrzeba tylko stworzenia po temu odpowiedniego rekolekcyjnego klimatu i naszego otwarcia się na działanie Jego łaski.

Synteza ta jest kontynuacją i pogłębieniem doświadczenia modlitwy praktykowanej w czterech tygodniach Ćwiczeń Duchownych św. Ignacego z Loyolii. Dynamika tej syntezy polega m.in. na przejściu od ściśle ignacjańskiej medytacji bądź kontemplacji dłuższych tekstów biblijnych do prostego powtarzania krótkiej formuły w duchu trzech sposobów modlitwy z książeczki św. Ignacego. Stąd każdego dnia będzie zaproponowanych parę godzin modlitwy zwanej modlitwą prostoty lub modlitwą serca. Ważnym punktem odniesienia będzie dla nas Serce Jezusa.

Istnieje możliwość odprawienia dowolnego tygodnia Rekolekcji z kaset i z kierownictwem duchowym – w podanych powyżej terminach – z wyjątkiem Rekolekcji 5 dniowych (Fundament) i I tygodnia Rekolekcji 8 dniowych.

Osoby zgłaszające się na Rekolekcje 8 dniowe prosimy o wypełnienie formularza i o przedstawienie się krótko, podając motywacje uczestniczenia w Ćwiczeniach duchowych oraz:
wiek, zawód, sytuacja rodzinna;
ważniejsze wydarzenia w życiu;
obecna sytuacja wiary;
doświadczenie w modlitwie;
zaangażowanie społeczne, apostolskie, charytatywne;
problemy, obawy, lęki;
czy gotów jestem w czasie Rekolekcji zachować milczenie oraz rozmawiać o swoich przeżyciach z osobą towarzyszącą?

Zgłoszenia prosimy kierować za pomocą formularza zgłoszeniowego (obok po prawej) lub listownie na adres Domu Rekolekcyjnego. Wysyłamy potwierdzenie przyjęcia na Rekolekcje 8 dniowe dlatego przy zgłoszeniach listownych prosimy o dołączenie zaadresowanej na siebie koperty ze znaczkiem.

Podstawowe informacje

Rekolekcje rozpoczynają się o godz 15:00, a kończą ostatniego dnia o godz. 12:00. Prosimy nie planować wyjazdów w trakcie lub przed zakończeniem Ćwiczeń Duchowych. Wyżywienie zapewniamy na miejscu. Nie jesteśmy w stanie spełnić oczekiwań dietetycznych. Pierwszym posiłkiem będzie kolacja o godz. 18.00 w dniu rozpoczęcia. Należy zabrać ze sobą Pismo św., notatnik, budzik, a w okresie zimowym, obuwie do chodzenia w budynku.

Prosimy o ofiarę za zakwaterowanie i wyżywienie:
– w pokoju 1-os. – 680 zł/os.
– w pokoju 2-os. – 520 zł/os.

Z wdzięcznością przyjmiemy ofiary złożone przez osoby o większych możliwościach materialnych na remont Domu rekolekcyjnego oraz dofinansowanie osób, które nie są w stanie zapłacić całej sumy.
Osoby, które nie dysponują wystarczającymi środkami, prosimy o kontakt, abyśmy mogli znaleźć najlepsze rozwiązanie.

Terminy "Syntez"

 • 15-23.09.2018    – Żyć mądrością Bożą. – O. Jarosław Paszyński SJ
 • 20-28.10.2018    – Synteza klasyczna. – O. Andrzej Hajduk SJ
 • 1-9.12.2018        – Odnaleźć radość życia. Modlitwa psalmami. – O. Paweł Adamarek SJ
 • 19-27.01.2019    – Odnaleźć radość życia. Modlitwa Psalmami. – o. Paweł Adamarek SJ 
 • 9-17.02.2019      – Jak rozeznawać poruszenia duchowe? – Piotr Słabek
 • 30.03-7.04.2019 – Przypowieści o Ojcu i Synu. – o. Seweryn Wąsik SJ 
 • 27.04-5.05.2019 – Duch Święty Ożywiciel. O przemieniającej  mocy Ducha. – o. Paweł Adamarek SJ
 • 29.06-7.07.2019 – Jak rozeznawać poruszenia duchowe? – Piotr Słabek 
 • 20-28.07.2019    – Kiedy „więcej” to za mało – wędrówki za św. Markiem, Ewangelistą – Daromiła Czosnyka 
 • 31.07-8.08.2019 – Ulubieńcy Jezusa. – o. Seweryn Wąsik SJ 
 • 17-25.08.2019    – Uwierzyć Miłości Bożej – o. Jarosław Paszyński SJ
 • 14-22.09.2019    – Maryja wzorem miłości rozeznającej. – o. Paweł Adamarek SJ
 • 12-20.10.2019    – Mojżesz i … my. – ks. Mikołaj Jaworski  
 • 2-10.11.2019      – Synteza Klasyczna. – o. Andrzej Hajduk SJ 
 • 30.11-8.12.2019  – Pokochać jak Magdalena. – o. Seweryn Wąsik SJ 

Zgłoś się

Formularz zgłoszeniowy on line

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Po wypełnieniu należy wysłać na adres e-mail domu lub pocztą tradycyjną.