Przyjaciele JDR

Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. (J 14,6)

  • Z Jezusem Chrystusem – naszym Panem, Celem i Światłem na drodze do Boga Ojca…
  • ze św. Ignacym Loyolą jako naszym przewodnikiem…
  • z wytycznymi Ćwiczeń Duchownych, jako poradnikiem życia duchowego…
  • z pomocą Ojców Jezuitów we wdrażaniu odkrywanych treści w naszą osobistą codzienność…

 

Przyjaciele Jezuickiego Domu Rekolekcyjnego pragną wspierać działalność Domu Rekolekcyjnego św. Józefa w Czechowicach-Dziedzicach, Rekolektantów oraz upowszechniać duchowość ignacjańską.

 

Kim jesteśmy ?

Przyjaciele Jezuickiego Domu Rekolekcyjnego to kilkanaście osób w różnym wieku, z różnych zakątków Polski, rozmaitych profesji i zawodów (także niepracujący), które poprzez Duchowość Ignacjańską zostały dotknięte głębią spotkania z Panem. Doświadczenie to, związane jest z wyjątkowością czechowickiego Domu Rekolekcyjnego, który działa już od ponad 100 lat. Postanowiliśmy się zorganizować, aby w miarę aktualnych możliwości wspierać siebie wzajemnie, podejmować działania na rzecz Domu oraz pomagać innym w dotarciu do skarbu ĆD i odkryciu duchowości św. Ignacego Loyoli.

Co robimy ?

Działamy m.in. poprzez modlitwę w intencji Rekolektantów, Ojców Jezuitów, jak i innych Prowadzących, oraz całej Ekipy DR, która troszczy się o to, aby goście w dobrych warunkach, miłej atmosferze, ciszy i spokoju mogli spotykać się z Panem.
W różnoraki sposób staramy się wspierać działalność DR, będąc otwartymi na jego aktualne potrzeby. Upowszechniamy wiedzę o propozycjach Domu Rekolekcyjnego, ĆD, itd., we własnych środowiskach, tj.: w rodzinie, parafii, szkole, pracy, Internecie, itp. Rozprowadzamy foldery i plakaty. Pomagamy Rekolektantom znajdującym się w trudnej sytuacji. Braliśmy udział w świątecznym dekorowaniu DR i staramy się być pomocni podczas różnych sesji. Opracowujemy biuletyn „Przyjacielskie Echo JDR”, gdzie można znaleźć m.in. sprawozdania z wydarzeń, które miały miejsce w DR w minionym kwartale.
Niektórzy z nas włączają się w działające przy DR Forum Internetowe „Znaleźć Wolę Pana – Szczęście w życiu” http://www.drczdz.jezuici.pl/forum/. W tej przestrzeni wirtualnej także się spotykamy. Znajduje się tam m.in. opracowana przez nas Droga Krzyżowa.

To są przykłady naszych aktywności. Jednak dzięki hojności pomysłów, jakimi obdarza nas Pan Bóg wedle Swojego zamysłu, staramy się jak najowocniej i na różne sposoby korzystać z wielorakich możliwości, którym sprzyja działanie w grupie Przyjaciół zjednoczonych wspólnym celem.

Tworzymy kwartalnik – tzw. Przyjacielskie Echo – zachęcamy do czytania i włączenia się do redakcji biuletynu.

 

Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do kręgu Przyjaciół JDR !
Przyłącz się, czekamy na Ciebie, Twoją cenną i niepowtarzalną pomoc !

Serdecznie pozdrawiamy, Przyjaciele JDR