Drodzy Przyjaciele Domu Rekolekcyjnego

Rozbrzmiewają dźwięki wielkanocnych dzwonów
 i głoszą wszystkim:

minęły mroki nocy,
grzech odkupiony,
niebo otwarte,
Jezus żyje – Alleluja.

Niech Zmartwychwstały Pan mocą swego Ducha
napełni wielkanocnym pokojem, niezachwianą nadzieją
i opromienia każde dzieło spełnione
dla dobra człowieka i Kościoła.

o. Kazimierz Trojan SJ
wraz z Ekipą Domu Rekolekcyjnego

Życzenia świąteczne od Ojców Jezuitów