Ekipa Domu Rekolekcyjnego

O. Kazimierz Trojan SJ

trojanUrodzony w 1956 r., wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w 1977, studiował filozofię w Krakowie (1979-81) i teologię w Warszawie (1981-84). Święcenia kapłańskie otrzymał w 1984. Pracował jako socjusz magistra nowicjatu w Starej Wsi (1984-86), następnie odbył Studia z zakresu psychologii na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (1986-89). Duszpasterz polonijny w Grecji (1990-91) oraz rekolekcjonista w Częstochowie (1991-93), a w latach 1993-2001 dyrektor domu rekolekcyjnego w Czechowicach-Dziedzicach. W roku 1999 obronił doktorat z psychologii na PAT w Krakowie. Od 2001 wykładowca psychologii religii na „Ignatianum”, w latach 2004-2010 rektor Kolegium Księży Jezuitów w Krakowie. Od września 2010 pracuje w Domu Rekolekcyjnym w Czechowicach–Dziedzicach. Od 12 października 2014 został mianowany dyrektorem Domu Rekolekcyjnego i przełożonym wspólnoty jezuitów. Opublikował: Potrzeby psychiczne i wartości oraz ich implikacje religijne (Kraków 1999), współautor publikacji: Powołanie, rozeznanie i rozwój. Aspekt psychologiczny (Kraków 1993).

O. Andrzej Hajduk SJ

O. Andrzej Hajduk SJ urodzony w 1956 roku w Nowym Sączu. W 1976 roku wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Święcenia kapłańskie otrzymał 31 sierpnia 1983 roku w Nowym Sączu.
Po ukończeniu studiów filozoficznych w Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie w roku 1980 a następnie teologicznych w Wydziale Teologicznym Towarzystwa Jezusowego „Bobolanum” w Warszawie w 1983, został skierowany na studia specjalistyczne z katechetyki na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie w latach 1983 – 1986.
Po powrocie do kraju w latach 1988 – 2001 pracował początkowo jako asystent a następnie adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W tym czasie, w 1994 r, obronił doktorat na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie na podstawie przeprowadzonej rozprawy „Rola liturgii w katechezie według dokumentu Il rinnovamento della catechesi„.
Od 1999 do 2014 wykładowca na Wydziale Pedagogicznym Akademii „Ignatianum“ w Krakowie. W tym okresie pełnił różne funkcje między innymi prodziekana a następnie dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie. W latach 2008 – 2016 był proboszczem parafii Chrystusa Króla w Krakowie – Przegorzałach, a od 2010 do 2016 był również przełożonym domu zakonnego przy tejże parafii. Współautor podręczników do nauczania religii oraz podręczników metodycznych dla nauczycieli. Od 2016 roku należy do ekipy domu rekolekcyjnego w Czechowicach-Dziedzicach.

 O. Seweryn Wąsik SJ

Pochodzi z zachodniej Małopolski. Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił ponad ćwierć wieku temu. Z rekolekcjami ignacjańskimi jest związany od 1997 r., kiedy w Centrum Duchowości św. Ignacego w Częstochowie rozpoczął praktykę kierownictwa duchowego. Pracował w domach rekolekcyjnych jezuitów prowadząc kursy Ćwiczeń duchownych oraz sesje formacyjne.

O. Tomasz Łyszczarz SJ

O. Tomasz Łyszczarz SJ urodził się 27 stycznia 1973 r. w Zawierciu. Pochodzi z parafii Włodowice w archidiecezji częstochowskiej. Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił w 1995 r. w Starej Wsi. Studiował filozofię w Krakowie, teologię w Warszawie i teologię duchowości w Rzymie. W latach 2000-2002 odbył 2 letni staż w Domu Rekolekcyjnym w Zakopanem. Święcenia kapłańskie przyjął 29.06.2006 r. w Krakowie. Od 2007 r.  pracował w parafiach: w Nowym Sączu, Wrocławiu i Bytomiu jako duszpasterz i katecheta. W sierpnia 2016 r. rozpoczął pracę w Domu Rekolekcyjnym w Czechowicach-Dziedzicach.

O. Paweł Adamarek SJ

O. Paweł Adamarek SJ urodzony w Pantalowicach (woj. podkarpackie) w 1975 r. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w sierpniu 2000 roku. Swoją formację zakonną odbywał w Starej Wsi, Krakowie, Palermo i Rzymie, gdzie studiował duchowość ignacjańską. Po studiach pracował cztery lata jako duszpasterz akademicki w Opolu i Nowym Sączu, później jako socjusz magistra nowicjatu w Starej Wsi. Szczególnie interesuje się teologią biblijną. Od sierpnia 2016 r. podjął pracę w Domu Rekolekcyjnym w Czechowicach – Dziedzicach.

 

 

 

Współpracownicy naszego Domu Rekolekcyjnego:

 • ks. bp Roman Pindel
 • o. Paweł Berwecki SJ
 • p. Katarzyna Cholewa
 • o. Dariusz Dańkowski SJ
 • o. Barłomiej Hućko
 • s. Aleksandra Huf SSpS
 • o. Aleksander Jacyniak SJ
 • ks. Jacek Kołak
 • o. Stanisław Łucarz SJ
 • o. Stanisław Morgalla SJ
 • p. Agnieszka Odrowąż-Pieniążek
 • o. Jarosław Paszyński SJ
 • o. Jacek Poznański SJ
 • ks. Stanisław Puchała i Państwo Maliccy (Rekolekcje Małżeńskie)
 • p. Dorota Przygrodzka
 • p. Joanna Radomska
 • o. Andrzej Sarnacki SJ
 • o. Marek Wójtowicz SJ
 • młodzi jezuici na etapach formacji zakonnej