W roku 2018 udało się ukończyć elewację zachodnią naszego domu. Wszystkim darczyńcom i przyjaciołom wspierającym remonty serdecznie dziękujemy!