Nasze myśli mogą nam pomagać w codziennym życiu, mogą też być przyczyną destrukcji, depresji, załamania nerwowego, strachu przed życiem i innymi ludźmi. Od treści naszych myśli bezpośrednio zależą nasze nastroje i uczucia. To one w dużej mierze decydują o tym kim jesteśmy i jakie życie prowadzimy. One  wpływają także na nasze życie duchowe i modlitwę. Sesja będzie poświęcona praktycznym i skutecznym sposobom radzenia sobie z natrętnymi myślami w oparciu o doświadczenie i mądrość Ojców Pustyni,  moc Słowa Bożego, siłę modlitwy. Sesja ma pomóc w świadomym poznawaniu, kształtowaniu i kontrolowaniu własnych myśli.

Sesję prowadzi: Piotr Słabek, teolog, autor artykułów i książek z zakresu duchowości, m. in. współprowadził z o. Józefem Augustynem sesję Świat ludzkich myśli. Aktualność przesłania Ewagriusza z Pontu i innych Ojców Pustyni oraz Ekipa DR.