Papież Franciszek kładzie wielki nacisk na rozeznawanie, zwłaszcza w posynodalnej adhortacji Amoris laetitia. Traktując ten fakt jako zachętę, chcemy szukać takich sposobów rozeznawania, które znajdziemy na kartach Pisma Świętego, w tekstach Tradycji, w biografiach świętych, pasterzy i proroków Kościoła. W ten sposób chcemy uczyć się trudnej sztuki rozeznawania w świetle Słowa Bożego, zwłaszcza gdy brak jest odpowiedniego przykazania, gdy nie jest jasne, co lepsze, albo jedyne, czy wręcz heroiczne, ale do czego Bóg wyraźnie wzywa.

Takiego rozeznawania wymaga sytuacja, w jakiej znalazł się Józef, poznał, że poślubiona przez niego Maryja spodziewa się Dziecka, on zaś nie jest Jego ojcem. Mógł w tym momencie postąpić według wskazań Prawa Mojżeszowego, domagając się zbadania, czy Maryja jest winna cudzołóstwa i kto ewentualnie winien ponieść karę (por. Pwt 2, 22-27). Postanawia jednak nie dochodzić sprawiedliwości, ale wycofać się ze związku z Maryją, a raczej sam narazić się na zniesławienie. Jednak tak szlachetne postępowanie nie jest wolą Boga wobec Józefa, który winien zamieszkać z Maryją i być uznany za ojca tego, który począł się z Ducha Świętego (Mt 1, 20-21). Taki zamiar Boga objawia Anioł, wskazując przy tym tekst proroka Izajasza „Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nadadzą Mu imię Emmanuel” (Iz 7, 14). Ten tekst ma Józefowi wystarczyć dla zrozumienia i podjęcia decyzji w niepowtarzalnej sytuacji, w jakiej się znalazł.

Sesję poprowadzi: ks. bp. Roman Pindel