Tak wiele osób zadaje sobie dziś pytanie, kim jestem? Na sesję zapraszamy osoby, które chcą głębiej poznać własną tożsamość. Odpowiedzi na to fundamentalne pytanie będziemy szukać w Słowie Bożym, a szczególnie w Księdze Rodzaju. To w natchnionych opowiadaniach tej Księgi Bóg Stwórca, powołując człowieka do życia, objawia sens istnienia stworzenia, jakim jest każdy z nas.

Sesję poprowadzi: O. Paweł Adamarek SJ, rekolekcjonista