Sesja próbuje ukazać jak tęsknota za Bogiem jest wpisana w serce człowieka i jak trudny duchowo stan strapienia może stać się okazją do pogłębienia owej tęsknoty. Omawia czym są strapienia duchowe i jak  się w nich zachowywać, by przyniosły pożytek duchowy.

Sesję poprowadzi: O. Tadeusz Hajduk SJ, rekolekcjonista