Rozeznawanie duchowe

Badajcie duchy, czy są z Boga. (1 J 4, 1) Żyjemy obecnie w takim czasie, w którym zdolność rozeznawania duchów winna być rozwijana w szczególnym stopniu; tymczasem w rzeczywistości mamy do czynienia z czymś zgoła przeciwnym(1). Czas kryzysu szczególnym czasem...

Działanie duchów

Wprowadzenie W jezuickim Domu Rekolekcyjnym w Czechowicach-Dziedzicach znajduje się obraz, który nawiązując do średniowiecznej tradycji malarstwa plastycznie ukazuje temat rozeznawania duchowego. Obraz przedstawia grę w szachy. Z lewej strony stołu siedzi mężczyzna...