1-3 września: Wezwani przez Maryję do modlitwy, pokuty i nawrócenia

Podczas sesji zatrzymamy się nad duchowym bogactwem przesłania Maryi w Fatimie w 1917 roku w 100. Rocznicę Objawień. Maryja kochająca nas Sercem Niepokalanym uczyć nas będzie, jak dzisiaj stawać się dzieckiem Bożym, by w naszej duszy, podobnie jak Ona, rodzić...

31 marca – 02 kwietnia: Droga Hioba. O bliskości z Bogiem

Księga Hioba wywarła w historii duchowości ogromny wpływ. Chcemy poznać drogę Hioba. Droga ta, naznaczona cierpieniem, prowadziła bohatera Księgi do coraz pełniejszego odkrywania oblicza Boga. Sesja ma na celu podążanie za biblijnym Hiobem, by móc powiedzieć razem z...

17-19 marca: Strapienie duchowe, zaproszenie do tęsknoty za Bogiem.

Sesja próbuje ukazać jak tęsknota za Bogiem jest wpisana w serce człowieka i jak trudny duchowo stan strapienia może stać się okazją do pogłębienia owej tęsknoty. Omawia czym są strapienia duchowe i jak  się w nich zachowywać, by przyniosły pożytek duchowy. Sesję...