31 marca – 02 kwietnia: Droga Hioba. O bliskości z Bogiem

Księga Hioba wywarła w historii duchowości ogromny wpływ. Chcemy poznać drogę Hioba. Droga ta, naznaczona cierpieniem, prowadziła bohatera Księgi do coraz pełniejszego odkrywania oblicza Boga. Sesja ma na celu podążanie za biblijnym Hiobem, by móc powiedzieć razem z...

17-19 marca: Strapienie duchowe, zaproszenie do tęsknoty za Bogiem.

Sesja próbuje ukazać jak tęsknota za Bogiem jest wpisana w serce człowieka i jak trudny duchowo stan strapienia może stać się okazją do pogłębienia owej tęsknoty. Omawia czym są strapienia duchowe i jak  się w nich zachowywać, by przyniosły pożytek duchowy. Sesję...